Polasaithe

Doiciméid Bhreise / Polasaithe

 • Download Icon

  Meastóireacht-Tuairisc Scéim Aitheantais Gaeltachta 20ú Márta ’24

  Download
 • Download Icon

  Plean Feabhsúcháin Scoile 2023-24

  Download
 • Download Icon

  Fógra maidir le hathbhreithniú bliantúil an Bhoird Bhainistíochta ar an Ráiteas um Chumhdach Leanaí

  Download
 • Download Icon

  Notification regarding the Board of Management’s Review of the Child Safeguarding Statement

  Download
 • Download Icon

  Ráiteas um Chumhdach Leanaí & Measúnuithe Riosca 26/ 10/23

  Download
 • Download Icon

  Child Safeguarding Statement & Risk Assessment 26/ 10/ 23

  Download
 • Download Icon

  Fógra Bliantúil Maidir le Ligean Isteach/Annual Admission Notice 2024/25

  Download
 • Download Icon

  Fogra Bliantúil Maidir le Ligean Isteach 2024/ 25

  Download
 • Download Icon

  Polasaí Iontrála GMA

  Download
 • Download Icon

  Admissions Policy GMA

  Download
 • Download Icon

  An Scéim Aitheantais Scoileanna Gaeltachta

  Download
 • Download Icon

  School Gaeltacht Recognition Scheme

  Download
 • Download Icon

  Isolation Quick Guide

  Download
 • Download Icon

  Polasaí Measúnú Riosca COVID

  Download
 • Download Icon

  Risk Management Policy COVID

  Download
 • Download Icon

  Covid Response Plean GMA

  Download
 • Download Icon

  Plean Freagartha COVID 19

  Download
 • Download Icon

  COVID Response Plan (Summary)

  Download
 • Download Icon

  Plean Freagartha COVID 19 (Achoimre)

  Download
 • Download Icon

  Meastóireacht Uile Scoile

  Download
 • Download Icon

  Fógra Athbhreithniú Beartas Frithbhulaíochta

  Download
 • Download Icon

  Notification of Anti-Bullying Policy Review

  Download
 • Download Icon

  Polasaí Frithbhulaíochta (Gaeilge) 2023

  Download
 • Download Icon

  Anti-Bullying Policy (English) 2023

  Download
 • Download Icon

  Plean Gníomh Polasaí Oideachas Gaeltachta

  Download
 • Download Icon

  Plean Feabhsúcháin 2018

  Download
 • Download Icon

  Tuairisc Féinmheastóireacht Scoile 2018

  Download
 • Download Icon

  Cód Iompar

  Download
 • Download Icon

  Code of Behaviour

  Download
 • Download Icon

  Fógra Athbhreithniú Ráiteas Cumhdach Leanaí

  Download
 • Download Icon

  Notification of Child Safeguarding Review ’23

  Download