Clár Glas

An Coiste Glas

Oideachais Idirnaisiúnta san Imshaoil

Tá an clár glas faoi lánseol sa scoil ón bhliain 2000. Is clár oideachais comhshaoil idir-náisiúnta é an clár seo. An aidhm atá ag baint leis an gclár is ea go mbeadh na páistí feasach faoi chúrsaí timpeallachta. Bíonn beirt pháistí ó chuile rang ó Rang 3 go Rang 6 ar an gCoiste Glas agus casann siad ar a chéile ar a laghad uair amháin gach téarma chun cúrsaí timpeallachta a phlé.

Bronnadh an t-ochtú Brat Glas ar an scoil ag deireadh na scoilbliana 2019/2020. Bronnadh an brat seo ar an scoil de bharr na hoibre ar fad a rinne muid ar an dtéama Timpeallacht Mhuirí agus ár n-iarrachtaí leibhéal feasachta a mhéadú maidir le tábhacht thimpeallacht na mara.

Tionscnamh Sábháilte Rothaíochta

Mar chuid den Chlár Glas déanann Rang 5 traenáil rothaíochta leis an Safer Cycling Initiative chuile bhliain. Taitníonn sé thar cionn le na páistí agus foghlaimíonn siad comharthaí lámha mar aon le go leor rudaí eile le bheith sábháilte agus iad ag teacht ar scoil ar rothar. Tá Bus Rothaíochta ar an bhfód sa scoil le dhá bhliain anuas agus rothaíonn páistí idir Naíonáin agus Rang 6 ar scoil in éindí le maoirseoirí ar mhaithe leis an timpeallacht.