Clár an Fhiontraí Óige

Foghlaim Praiticiúil Gnó

Tugann an JEP deis do pháistí forbairt a dhéanamh ar a gcuid scileanna oibre trí ghnó a chruthú i gcomhthéacs churaclam na bunscoile. Maireann an phróiseas thar tréimhse mí go leith. Forbraíonn an scéim cruthaitheacht, neamhspleáchas agus scileanna réitigh fadhbanna, le gach gné den ghnó ag tarlú taobh istigh den lá scoile. Le tacaíocht óna múinteoirí agus lucht gnó áitiúla, roghnaíonn na páistí a gcuid earraí.

Déantar pleanáil, infheistíocht agus cuirtear ar díol iad do phobal na scoile. Bíonn torthaí a gcuid oibre le feiceáil sa mbrabús a dhéanann siad ag deireadh an lae.