Gníomhaíochtaí Scoile

Cluichí Ghaeilge

Tumoideachais

Is é cur chuige an tumoideachais atá leagtha amach mar chur chuige oideachais sa bPolasaí don Oideachas Gaeltachta 2017-2022 atá againn sa scoil. Tá sé cruthaithe go h-idirnáisiúnta gurb é seo an bealach is fearr chun caighdeán Gaeilge an chainteora dúchais agus an fhoghlaimeora Gaeilge a threisiú. Cuideoidh an cur chuige seo leis an gcainteoir dúchais agus leis an bhfoghlaimeoir caighdeán ard oideachais a bhaint amach as Gaeilge.

Sa scoil againne, is léir dúinn go bhfuil ag éirí go han-mhaith le córas an tumoideachais. Sna Naíonáin Bheaga agus sna Naíonáin Mhóra,;is as Gaeilge amháin a bhíonn na páistí ag foghlaim ón tús. Bíonn siad ag caint, ag canadh, ag foghlaim rannta, ag spraoi, ag cur lena stór focail chomh maith le frásaí Gaeilge. Foghlaimíonn siad a gcuid scileanna léitheoireachta agus scríbhneoireachta as Gaeilge. I ndiaidh na Naíonán Móra, tosóidh siad ag foghlaim léitheoireacht agus scríbhneoireacht an Bhéarla. De réir an taighde idirnáisiúnta aistreofar na scileanna léitheoireachta agus scríbhneoireachta a d’fhoghlaim siad as Gaeilge go nádúrtha go dtí an Béarla. Brúigh an nasc thíos i gcomhair tuilleadh eolais:

Scéim Aitheantais mar Scoil Ghaeltachta Eolas do Thuismitheoirí

Ábhar agus Gníomhaíochtaí

Activities

Gaeilge

Breathnaigh
Activities

Béarla

Breathnaigh
Activities

Ranganna Síníse

Breathnaigh
Activities

Eolaíocht

Breathnaigh
Activities

Clár an Fhiontraí Óige

Breathnaigh
Activities

Matamaitic

Breathnaigh
Activities

Ealaín

Breathnaigh
Activities

Drámaíocht

Breathnaigh
Activities

Spórt

Breathnaigh
Activities

Díospóireacht

Breathnaigh

Cláracha Breise

Activities

Quiz Bord

Breathnaigh
Activities

Clár Glas

Breathnaigh
Activities

Clár an Fhiontraí Óige

Breathnaigh
Activities

Bí Folláin

Breathnaigh