Fáilte

Míle fáilte romhat chuig suíomh gréasáin Mhic Amhlaigh. Tá súil againn go dtabharfaí sé blaiseadh beag duit de shaol na scoile agus gach a bhaineann leis. Sé’ n príomh aidhm atá againn i nGaelscoil Mhic Amhlaigh ná Oideachas bunscoile d’ardchaighdeán a chur ar fáil tré Mheán na Gaeilge do pháistí Chnoc na Cathrach agus an cheantair maguaird agus forbairt a dhéanamh ar an Dúchas trí fhorbairt an oideachais agus an pháiste . Sé mána na scoile ná ‘ Forbairt an Dúchais trí Fhorbairt Iomlán an pháiste’

Polasaithe

Polasaithe

Iosládáil ár bhfoirmeacha iontrálaithe agus ár bpolasaithe scoile.

Breathnaigh
School Tour

Tar linn ar thuras tríd ár scoil

Tar linn ar thuras tríd ár scoil álainn.

Breathnaigh
Before & After School

Roimh & Iarchúram Scoile / Naíonra

Tuilleadh eolas faoin seirbhís a tosaíodh i 2018.

Breathnaigh
Claruchain

Rollachán Scoile

Tuilleadh eolais faoin bpolasaí anseo.

Breathnaigh

Nuacht is Deirní

An Saol sa Seomra Ranga

Naíonáin Bheaga

Naíonáin Bheaga

Breathnaigh
Naíonáin Mhóra

Naíonáin Mhóra

Breathnaigh
Rang a hAon

Rang a hAon

Breathnaigh
Rang a Dó

Rang a Dó

Breathnaigh
Rang a Tr­í

Rang a Trí

Breathnaigh
Rang a Ceathair

Rang a Ceathair

Breathnaigh
Rang a Ceathair

Rang a Cúig

Breathnaigh
Rang a Sé

Rang a Sé

Breathnaigh

Gníomhaíochtaí Scoile

Languages

Gaeilge

Beatha teanga í a labhairt

Breathnaigh Anseo
Art

Eolaíocht

Táimid fíor bhródiúil as na duaiseanna uilig atá bainte amach againn san eolaíocht agus matamaitice ó 2005.

Breathnaigh Anseo
Sport

Matamaitic

Méadaigh do scileanna agus teanga matamaitice ag réiteach fadhbanna sa rang agus taobh amuigh.

Breathnaigh Anseo
Science

Ealaín

Táimid an- mórtasach as ár mbrat ealaíne. D’éirigh linn an brat seo a bhaint amach bunaithe ar ár gealltanas do na hEalaíon.

Breathnaigh Anseo
Maths

Ceol

Beocht sa cheol i G.M.A.

Breathnaigh Anseo
Green School

Drámaíocht

Ag cruthú múinín agus ag forbairt scileannna an tsaoil.

Breathnaigh Anseo

Iarchúram Scoile

Osclaíodh seirbhís roimh agus iarchúram scoile sa scoil i Meán Fómhair 2018 . Is é Comhar Naíonraí na Gaeltachta a chuireann seirbhísí riaracháin,tacaíochta agus traenála ar fáil do sheirbhís iarchúram scoile s’againne. Beidh an seirbhís ag feidhmiú as foirgneamh ‘Áras Mhic Amhlaigh’ go luath. Bíonn an iarchúram scoile oscailte ar na laethanta a bhíonn an scoil oscailte amháin.

Is féidir freastal ar an tseirbhís ón 8-8.40 r.n , 1.30-2.30 i.n, 1.30-4.00, 1.30-6.00, 2.30-4.00i.n, 2.30-6.00i.n . San iarchúram tugtar deis do pháistí cuid den obair bhaile a dhéanamh ar feadh méid áirid ama , am ciúin tar éis an lá scoile, spraoi le raon leathan áiseanna, cluichí spóirt a imirt sa halla nó ar an bpáirc astró , cócaireacht a dhéanamh , ealaín & ceardanna a dhearadh chomh maith le go leor nithe spaoiúla eile. Tá an bhéim ar ghníomhaíochtaí a bheadh éasca agus solúbtha tar éis obair scoile an lae. Sí an Ghaeilge an teanga a labhraítear an t-am ar fad san iarchúram