Áiseanna Scoile

Library

Leabharlann

Is cúis bród dúinn an leabharlann scoile atá inár bhfoirgneamh nua, áit ina bhfuil go leor seanraí leabhar ar fáil. Seo spás ina ndéantar cothú ar scileanna litearthachta agus tearmann ina ndéantar forbairt ar léitheoireacht don phléisiúr.

Seomra ilchéadfach

Is mór an phribhléid dúinn seomra ilchéadfach a bheith inár scoil, áit ina bhfuil deiseanna spraíúil curtha ar fáil do chuile chumas. Soláthraíonn an seomra ilchéadfach deiseanna foghlama agus spraoiúl do pháistí.Bíonn deiseanna acu taithí a fháil ar lúcháir agus pléisiúr na saoire,iniúchadh sábháilte,foghlaim agus súgartha.

Sensory Room