Spórt

Scileanna sorcas 2 Seachtain Gníomhach

Éachtanna dochreidte sa spórt

Tá an-suim againn i gcúrsaí spóirt i nGaelscoil Mhic Amhlaigh. Imrímíd peil Ghaelach, iománaíocht, sacar, lúthcleasaíocht, cispheil agus liathróid láimhe.

Glacann buachaillí agus cailíní páirt sna comórtais áitiúla ar fad. Le blianta beaga anuas d’éirigh linn i gcomórtais dá leithéidí: The Damian Gannon Memorial Cup, Cumann na mBunscoil agus Corn TG4.

Peil Ghaelach

Glacann buachaillí agus cailíní ó ranganna 4 – 6 páirt i gcomórtais sa pheil ghaelach a bhíonn ar siúl gach bliain. Bíonn traenáil ar siúl gach Déardaoin agus baineann na páistí an-taitneamh as. Le cúpla bliain anuas d’éirigh leis an scoil a bheith rathúil sna comórtais eagsúla agus chuaigh roinnt dár n-iarscoláirí ar aghaidh chun geansaí na Gaillimhe a chaitheamh.

Bauiteoirí Peil Ghaelach
Spórt na Cathrach

Luathchleasaíocht

Glacann paistí ó ranganna 2 – 6 páirt sna comórtais tras-tíre agus spórt cathrach a bhíonn ar siúl i nDaingean chuile bhliain. Bíonn an scoil páirteach sna rasaí trastíre, rás fada, ráibrás agus rás sealaíochta. Bíonn foirne láidre againn agus ualach bonn ag teacht abhaile ag na páistí.

Liathróid Láimhe Oilimpeach

Glacann páistí ó ranganna 4 – 6 páirt i gcomórtais Liathróid Láimhe Oilimpeach gach bliain. Bíonn traenáil ar siúl gach Aoine tar éis na scoile. Is spórt iontach é seo do pháistí nach bhfuil mórán suime acu i spóirt eile. Bíonn foirne sách láidir againn agus tá craobh an chontae buaite againn cúpla uair in imeacht na mblianta.

Handball

Snámh

Faigheann gach páiste deis ranganna snámha a dhéanamh i Leisureland le linn a gcuid ama ar scoil. Is iad Rang 3, 4 agus 5 a bhíonn ag snámh.

Le blianta beaga anuas cuireann an scoil foireann snámha isteach ar chomórtas Snámha Chonnacht.

Is iondúil an comórtas seo a bheith ar siúl in Áth Luain ag tús na bliana. Má éiríonn go maith leo in Áth Luain téann na páistí ar aghaidh chuig Craobh na hÉireann a bhíonn ar siúl san NAQ (National Aquatic Centre) i mBaile Átha Clia

Cispheil

Tá obair na gcapall curtha isteach ag bord bainistíochta na scoile, foireann agus páistí na scoile chun áiseanna den scoth a chur ar fáil don chispheil agus tá buíochas ollmhór ag dul dóibh ar fad. Bíonn buachaillí agus cailíní Rang 6 ag ghlacadh páirt sna comórtais éagsúla cispheile. Dá réir sin bhí roinnt cluichí dúshláine eagartha do na páistí.Ar ndóigh bíonn na cailíní ag glacadh páirte i gCorn Orla Ní Neachtain i Scoil Shailearna.

Basketball
Soccer

Sacar

Gach bliain glacann buachaillí agus cailíní GMA páirt i gcomórtas sacar cúigear an taobh. Is comórtas é seo a eagraíonn an FAI. Bíonn comórtas áitiúil ar dtús, ansin cómórtas contae, ansin Craobh Chonnacht agus má eiríonn leo Craobh Chonnacht a bhuachan bíonn Craobh na hÉireann ar siúl i mí Bealtaine gach bliain i Staid an Aviva.

Camógaíocht/Iománaíocht

Tá foireann láidir camógaíochta agus iománaíochta ag an scoil agus glacann siad páirt i gComórtaisí Cumann na mBunscol, Mini 7’s agus i go leor bliotsanna éagsúla chuile bhlian. Bíonn traenáil ag na paistí tar éis scoil uair sa tseachtain le Múinteoirí Martina, Saoirse,Tara agus Tommy Ó Fátharta, traenálaí atá curtha ar fáil don scoil faoin Scéim OiIiúna Scoileanna Gaeltachta. Toisc an ngrá atá ag go leor múinteoirí ar an bhfoireann don chluiche ní bhíonn gantannas múinteoirí ann le dul chuig cluichí leis na bpáistí. Eagraíonn an scéim oiliúna, Bliots mór idir na scoileanna gaeltachta, do phaistí Rang 4-Rang 6 agus tá sé seo buaite go minic ag an scoil. Déantar an traenáil ar fad ar an Astró, ar an bpáirc nó sa halla breá mór atá againn ag brath ar an aimsir.

Tagann Gerry Spellman isteach chugainn freisin le linn am scoile agus déanann sé traenáil le ranganna éagsúla, chomh maith le bliots a éagrú idir na scoileanna cathracha.
Tá an tádh linn sa scoil go bhfuil dhá Chlub áitiúla againn, Bóthar na Trá/ Cnoc na Cathrach agus Rathúin/Caisleán Nua a thugann an- tacaíocht dúinn i gcónaí, idir séisiún traenálaithe, treallamh agus tacaíocht ag cluichí scoile. De bhar an nasc seo imríonn go leor de na páistí le club agus tá muid fíor bhuíoch dhóibh. Ar scáth a chéile a mhaireann na daoine.

Camógie