Quiz Bord

Tráth na gCeist

School Quiz Team

Bíonn deis ag gach páiste ó Rang 3 go dtí Rang 6 a bheith ar Fhoireann Quiz na Scoile. Is iad na Comhair Chreidmheasa a eagraíonn na quizeanna seo ar fud na tíre. Is iad St Anthony’s agus an Cladach ár gComhar Creidmheasa áitiúil agus bíonn an quiz ar siúl in Óstan an Chlaí Bháin i mí Feabhra gach bliain. Má bhuaitear an quiz áitiúil téitear ar aghaidh go  babhta an chontae agus as sin is féidir dul chuig Craobh na hÉireann san RDS i mBaile Átha Cliath.