Eolaíocht

Clár Fionnachtáin Eolaíochta

Múineann na múinteoirí ó na Naíonáin go Rang 6 Eolaíocht agus déantar cinnte go bhfuil an páiste lárnach sna ceachtanna eolaíochta. Glacann múid páirt sa chlár Discover Primary Science Maths agus tá duaiseanna bainte amach againn le sé bliana déag anuas.

Ceann de bhuaicphointí na bliana is ea an Lá Oscailte Eolaíochta le linn Sheachtain na hEolaíochta. Réitíonn Rang 5 & 6 turgnaimh eolaíochta lena múinteoirí agus míníonn na páistí na turgnaimh eolaíochta chomh maith leis an eolaíocht taobh thiar díobh do phobal na scoile.

Féile Eolaíochta na Gaillimhe

Mar chuid d’Fhéile Eolaíochta na Gaillimhe tagann eolaithe chun na scoile agus déantar ceardlanna le roinnt gasúr chuile bhliain. Thar na blianta tá eolaithe dá leithéidí Cell Explorers, Sue Mc Grath agus Craig an t-eolaí craiceailte tar éis a bheith linn le roinnt bliana.