Aifreann Nollag/Childrens Christmas Mass 11/ 12/ 22

Aifreann Nollag/Childrens Christmas Mass
Beidh páistí ó Ranganna 3, 4, 5, + 6 ag canadh sa chóir, ag seinnt uirlisí agus ag glacadh páirt ag Aifreann 5.30
i.n ar an Domhnach, 11ú Nollag i Séipéal Chnoc na Cathrach. Cuirfear fáilte roimh ár n-iarscoláirí agus
tuismitheoirí chun canadh linn chomh maith. Iarrann muid ar gach páiste culaith scoile agus hata Nollag a
chaitheamh ag an aifreann. Iarrtar ar thuismitheoirí cinntiú más féidir ar chor a bith go mbeadh a bpáistí ag
an Aifreann seo. Bheadh muid an-bhuíoch as ucht bhur dtacaíocht & co-oibriú. Fáilte roimh
tuismitheoirí na scoile ar fad.
Children in 3rd, 4th , 5th , + 6th classes will be singing, playing instrumental music and participating in the liturgy at the 5.30 p.m Mass on Sunday, 11th December in Knocknacarra Church. We would love to see our past pupils and all parents joining us in the choir at this celebration. Children are asked to wear their school
uniforms and a Christmas hat. We ask parents if at all possible that children attend this mass. Many Thanks
once again for your co-operation & support. All parents and children are welcome to attend

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest