Ranganna Gaeilge / Irish Classes

Ranganna Gaeilge / Irish Classes

Beidh ranganna Gaeilge ag tosnú do thuismitheoirí agus Pobal Chnoc na Cathrach i nÁras Mhic Amhlaigh ar shuíomh na scoile ar an gCéadaoin 18ú Eanair 2023 .

Beidh rang do thosnaitheoirí ón 7.00-8.00 in agus Rang Meánach ón 8.30-9.30in. Leanfaidh na ranganna ar feadh 6 seachtaine. Má tá suim agat freastal ar na ranganna seol ríomhphost chuig scoilma.ias@gmail.com nó téacs chuig Aoife ag 086 0428661 roimh 19/12/22 . Is deis é seo duit tús a chur le foghlam na Gaeilge nó cur leis an Ghaeilge atá agat ar bhealach spraoiúil .

Irish Classes for Parents and members of the public will commence in Áras Mhic Amhlaigh which is located on Gaelscoil Mhic Amhlaigh’s site on Wednesday 18th January 2023.

A Beginner’s Class will be held  from 7.00 -8.00pm and an Intermediate Class will be from 8.30-9.30pm . Classes will continue for 6 weeks and people will have the option of continuing after 6 weeks if they wish to . If you are interested in attending the classes please email scoilma.ias@gmail.com or text/call Aoife on 086 0428661 before 19th December. This is your opportunity to start your journey with the Irish Language or to practice the Irish that you haven’t used for a while.

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest