Rang 5 Lá Eolaíochta Rang Ciarán, Fergal, Olivia, Eilís

Lá Eolaíochta Rang 5

Chuir Rang 5 Ciarán, Fergal agus Olivia agus Eilís lá iontach Eolaíochta i láthair ar an Aoine, 1ú Nollaig. Bhí lá den scoth ag na páistí agus iad ag cur turgnamh agus neart fíricí eolaíochta i láthair na scoile. Bhí deis ag chuile rang teacht ag an halla agus trial a bhaint as na turgnaimh ar fad a bhí leagtha amach os a gcomhair. Tháinig na tuismitheoirí ag deireadh an lae agus bhí said fhéin in ann an obair chrua ar fad a fheiceáil. Bhí chuile chineáil turgnamh le feiceáil ag na cúig seastáin déag idir  fuinneamh, solas, brú agus tarraingt agus ar ndóigh an Rás Balúin ag an deireadh. Bhí go leor obair agus taighde curtha isteach ag na ngasúir agus molann muid go hard iad as a n-iarrachtaí.

Rang a 5 Ciarán, Fergal, Eilís agus Olivia held a fantastic Lá Eolaíochta on Friday, 1st December. The children had a fantastic day as they presented scientific facts and experiments to the school. Every class had an opportunity to visit the halla and to partake in the fantastic experiments that were in front of them. Rang 5 parents were invited to attend also and they too enjoyed a great day and saw first-hand all of the incredible work that the pupils had put in. There was a vast array of experiments on the fifteen stands between Energy, light, push and pull experiments and of course the Rás Balúin at the end. There was an enormous amount of work and effort put in to the Lá Eolaíochta, maith sibh a pháistí!