Maratón na bPáistí

Comhghairdeas leis na páistí uilig i Rang 6 atá ag baint éacht mór amach. Tá an trí rang ag glacadh páirt i gclár ‘Maratón na bPáistí’ thar tréimshe ocht seachtaine agus faoi dheireadh na tréimshe beidh maratón nó 26.2 míle rite acu! Tá na páistí ag foghlaim faoi na buntáistí ar fad a bhaineann leis an aclaíocht ar nós sláinte chroí, rátaí cuisle,cúrsaí meabhairshláinte, scileanna cumarsáide agus díhiodráitiú. Thosaigh na páistí ag rith 600 méadar in aghaidh an lae agus faoi dheireadh na tréimshe beidh siad ag rith 2000 méadar! Tá muid uilig comh-mhórtasach as ucht an méid ata bainte amach acu!

Congratulations to all of the children in Rang 6 who are participating in Marathon Kids Ireland over the course of eight weeks by running a marathon or 26.2 miles! The children are learning about the advantages of exercise by discussing topics such as heart health, heart rate, mental health, communication skills and dehydration. The children started by running 600 meters each day and by the end of the eight weeks they will be running 2000 meters! We are all so proud of all of their efforts!