Ceardlanna Filíochta / Poetry Workshops

Mar chuid de nasc na scoile le GaeilgeABC sa bpobal tá ceardlainn filíochta a chur le chéile i dteannta scoileanna i limisteirí pleanála teanga eile faoi stiúir na hoifigí pleanála teanga éagsúla.  Tá Rang a 4 i nGaelscoil Mhic Amhlaigh ag glacadh páirt i gceardlanna filíochta faoi láthair le beirt fhile iontacha, Máire Holmes agus Aimée Ní Chonaing. Beidh na ceardlanna seo ar siúl ag cúig Ghaelscoil inár gceantair agus beidh muid ag obair le chéile chun ár dteanga dhúchais a threisiú. Beidh leabhrán filíochta le na dánta a fhoilsiú i gcomhair Lá Náisiúnta na Filíochta i Mí Márta an bhliain seo chugainn agus beidh lá speisialta againn chun duaiseanna a bhronnadh ar na scoileanna a ghlac páirt ann. Beatha teanga í a labhairt.

Promoting our links with other Gaeltacht communities is vital in promoting the Irish language and through our work with GaeilgeABC our 4th class pupils are getting an opportunity to participate in this wonderful initiative with other Gaeltacht children . The children in 4th class in Gaelscoil Mhic Amhlaigh will be taking part in poetry workshops with two great poets, Máire Holmes and Aimée Ní Chonaing. These workshops will take place in 5 local Gaelscoils and we will be working together to strengthen our native language in our locality. A poetry booklet containing the poems the children have written will be published for National Poetry Day in March of next year. We will have a special day to celebrate and all the schools who have taken part will receive awards. Beatha teanga í a labhairt.