Athbheochan Chardascamhógach (CPR) i Rang 6

Míle buíochas do thuismitheoirí na scoile, Aoife Laffey agus Eimear Uí Chonghaile, a rinne ceardlann CPR le rang 6. D’fhoghlaim na páistí eolais atá ríthábhachtach agus bhain siad an-tairbhe as an gceardlann. D’fhoghlaim siad faoin tábhacht a bhaineann le CPR agus na céimeanna atá le déanamh dá dtarlódh stad cairdiach. Tá Rang 6 múiníneach as na scileanna nua atá acu anois.

Thank you to Aoife Laffey agus Eimear Uí Chonghaile, parents of the school, who did a CPR workshop with Rang 6. They learned vital information and gained so much from the workshop. They learned about the importance of CPR and the steps involved if someone went into cardiac arrest. Rang 6 are confident with their new skills.