Brat Umra ó Pieta House

Beidh céiliúradh ar siúil sa scoil go luath nuair a bhronnfar an Brat Umra ó Pieta House orainn. Tá muid fíor bhuíoch do Mhúinteoirí Ciara agus Anne-Marie, na ceannródaithe ar an bhfeachtas seo sa scoil agus le chuile dhuine sa scoil as ucht a gcomhoibriú chun an brat seo a bhaint amach dúinn. Bhain na páistí an- taitneamh as na h-imeachtaí éagsula a d’eagraigh siad agus tá toradh a gcuid oibre le feiceáil sa scoil cheana féin. Comhghairdeas le pobal Ghaelscoil Mhic Amhlaigh uilig.

—-

Celebrations will take place in the school shortly when we will be awarded the Amber Flag from Pieta House. We are very grateful to Múinteoirí Ciara and Anne-Marie, the pioneers of this campaign in the school and to everyone for their cooperation in achieving this flag for us. The children really enjoyed the various events that were organised and the results of this worthwhile work are already evident in the school. Congratulations to all the community of Gaelscoil Mhic Amhlaigh.

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest