Achomharc Bosca Bróg na Nollag/Christmas Shoebox Appeal 2022

Achomharc Bosca Bróg na Nollag/ Christmas Shoebox Appeal 2022

I mbliana bhailíomar 505 bosca don charthanacht Team Hope. Is mór an méid é sin agus tá muid fíor bhuíoch dóibh siúd  a thóg an t-am bosca a líonadh agus é a thabhairt isteach chugainn. Tá na boscaí anois ar an mbealach go dtí an Afraic agus go dtí oirthear na hEorpa agus le cúnamh Dé cuirfidh do bhosca áthas agus gliondar croí ar pháiste éigin an Nollaig seo.  Go raibh míle maith agaibh! Buíochas mór freisin do pháistí(elves)  Rang 5 Fergal a rinne obair na gcapall ag bailiú na boscaí ar fad. Nár laga Dia iad!

This year we collected 505 shoeboxes for the Team Hope Christmas Shoebox Appeal. That is an unbelievable amount of boxes and we are extremely grateful to those who went to the time and effort to fill a shoebox and to bring it into us. The shoeboxes are currently en route to Africa and to Eastern Europe and please God your shoebox will bring a smile to some child’s face this Christmas. Go raibh míle maith agaibh! And a special word of the thanks to the children (elves) of Rang 5 Fergal who did trojan work collecting all the boxes.

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest